Spolupráce
  1. Spolupráce funguje na principu předplatného služeb
  2. Cenu určuje rozsah prací, které zákazník požaduje
  3. Spolupráce se uzavírá minimálně na 6 měsíců
  4. Služba je vhodná v případě, kdy dochází na webu k častým změnám
  5. Požadované změny jsou uskutečněné do 48 hodin od zadání
  6. Podmínky spolupráce jsou upřesněny v podepsané smlouvě

Cena od 800,- Kč bez DPH za měsíc *

* Poznámka:

V ceně není zahrnut návrh a spuštění webové prezentace